آفتاب

مهمترین راه انتقال کرونا از زبان مسعود مردانیعضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: توصیه می‌شود در ابتدای بیماری کرونا از پلاسما درمانی استفاده شود.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: توصیه می‌شود در ابتدای بیماری کرونا از پلاسما درمانی استفاده شود.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی