آفتاب

ماجرای انقضای تحریم تسلیحاتی ایرانروز جمعه ، قطعنامه تسلیحاتی آمریکا علیه ایران در شورای امنیت رای نیاورد و با شکست همراه شد.

ماجرای انقضای تحریم تسلیحاتی ایران


ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی