آفتاب

لحظات ادعاهای جنجالی فتاح و واکنش‌ سپاه و احمدی‌نژاد به آنهاهمشهری آنلاین منتشر کرد: صحبت‌های پرویز فتاح در شبکه یک واکنش‌هایی را به همراه داشته که در این موشن گرافی مشاهده می‌کنیم.

همشهری آنلاین منتشر کرد: صحبت‌های پرویز فتاح در شبکه یک واکنش‌هایی را به همراه داشته که در این موشن گرافی مشاهده می‌کنیم.


ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی