آفتاب

علت انفجار هولناک بندر بیروت چه بود؟انفجار حدود 2700 تن نیترات آمونیوم علت حادثه بود

انفجار حدود 2700 تن نیترات آمونیوم علت حادثه بود.نخست وزیر لبنان گفت : درباره این مواد خطرناک حقایقی است که خواهیم گفت.ویدئوها را مشاهده کنید