آفتاب

صدای تو را دوست دارم / نوای همایون و مژگان شجریانهفت روز است کنار حکیم توس آرمیده ای، نه شعرهای او فراموش شدنی است نه صدای تو... تیم تولید محتوا آفتاب آنلاین هدیه ای برای روح استاد بزرگوار تولید و تقدیم به بازماندگان ایشان می کند، روحشان قرین رحمت باد...

صدای تو را دوست دارم‏

صدای تو هیهای ویرانی من‏ صدای تو معنای ایرانی من‏ صدای تو...‏

‏ ای دوست!‏ ای من!‏ کجایی؟

که از ناکجاها می آیی و از آن مرا می ربایی

و من هیچ، من هیچ تر ‏من نه من

من منم، تا می آیی؟!‏ و سیم نسیم است

اینک که بندد میان تو تا من پل، ای دوست!‏

و موسیقی غربت من نثار صدایت ‏

که در انفجارش، من از اشک خونین

به روی صدایت فشانم گل

ای دوست....!‏ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی