آفتاب

سکانسی تلخ با بازی مرحوم سیروس گرجستانی و احمد پورمخبرسکانسی از سریال متهم گریخت با بازی مرحوم سیروس گرجستانی و مرحوم احمد پور مخبر را ببینید.

احمد پورمخبر روز گذشته دار فانی را وداع گفت.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی