آفتاب

سرنوشت کاسه آش جنجالی سریال آقازاده به کجا می‌رسد؟وقتی راضیه در دام سوژه خود می افتد. این بخش هایی از ویدئوی قسمت دهم سریال آقازاده است.

سریالی که ماجرای کاسه آش ، شکلات و آشنایی دو هنرپیشه زن و مردش سوژه اول شبکه های اجتماعی در دوم شهریور بود.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی