آفتاب

زیرسویه‌های اُمیکرون، یکی بدتر از دیگریسویه اُمیکرونِ ویروس کرونا نخستین‌بار حدود سه ماه قبل در آفریقای جنوبی شناسایی و به سرعت در کشورهای مختلف منتشر شد و عملا جای دلتا را به عنوان سویۀ غالب کرونا در جهان گرفت.

سرعت جایگزین شدن امیکرون به‌جای دلتا به حدی بود که تعجب دانشمندان را در پی داشت؛ اما این پایان کار نبود و اُمیکرون به تکامل خود ادامه داد؛ بطوریکه دانشمندان تاکنون توانسته‌اند چهار زیرسویه از امیکرون را شناسایی کنند. این زیرسویه‌ها عبارتند از BA.1، BA.1.1، BA.2 و BA.3 . امیکرون و زیرسویه‌هایش قدرت سرایت بالاتری نسبت به گونه دلتا دارند اما قدرت انتقال در میان خودِ زیرسویه‌های امیکرون نیز متفاوت است.مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: حسین هرمزی
وبگردی