آفتاب

زندگی خسرو آواز ایران به روایت تصویراول مهرماه، نخستین زادروز محمدرضا شجریان در نخستین سال پرواز ابدی اوست.

 در این ویدئو مروری کوتاه داشته ایم بر زندگی هنری خسروِ آواز ایران.


منبع: خبرفوری
وبگردی