آفتاب

روحانی : مردم در هفته آینده شاهد بازار متعادل خواهند بودبرای بازگشت ارزهای خارجی به داخل تاکنون با سه کشور اقداماتی صورت گرفته است.

حسن روحانی در جلسه امروز هیئت دولت گفت: برای بازگشت ارزهای خارجی به داخل تاکنون با سه کشور اقداماتی صورت گرفته است. مردم در هفته آینده شاهد بازار متعادل خواهند بود.


ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی