آفتاب

راه حل های بی انگیزگی در محل کار / چرا کارمند من بی انگیزه است ، چگونه با آن مقابله کنیم ...بی انگیزگی کارمندان یکی از مشکلات و مسائل جدی پیش روی مدیران سازمان هاست که در سال های اخیر در ایران هم رشد چشمگیری داشته است. همه شما کارمندانی داشته یا دارید که صبح با آه و ناله سر کار می آیند، از زمین و زمان ایراد می گیرند، از همه چیز ناراضی هستند و پیش ازهمه شرکت را ترک می کنند. شاید بارها و بارها به فکر اخراج یا تنبیه آنها افتاده باشید، اما اگر هنوز اقدامی نکرده اید، کمی بیشتر صبر کنید تا باهم ریشه ها و راهکارهای بی انگیزگی را بررسی کنیم.

در ویدوی قبل با یکسری کارمندان بی انگیزه روبه رو شدیم ، و بر آن شدیم  مجموعه راه حل هایی توسط یکی از کارشناسین و مدیران شبکه اینترنتی آفتاب برای شما آماده کنیم .

امیدواریم بتوانیم به شما عزیزان کمکی در این زمینه داشته باشیم.

لطفا به ویدئوی زیر مراجعه کنید.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی