آفتاب

دو پزشک شایعه این روزها درباره ماسک‌ها را تکذیب کردنددو پزشک، اثبات می‌کنند که ماسک زدن به هیچ وجه اکسیژن خون را پایین نمی‌آورد.

دو پزشک شایعه این روزها درباره ماسک‌ها را تکذیب کردند


ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی