آفتاب

دلیل شیوع گسترده دوباره کرونا در تهران چیست؟«احسان مصطفوی» همه‌گیرشناس انستیتو پاستور ایران درباره گسترش دوباره کرونا در تهران در تلویزیون توضیح داد.

«احسان مصطفوی» همه‌گیرشناس انستیتو پاستور ایران درباره گسترش دوباره کرونا در تهران در تلویزیون توضیح داد.
ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی