آفتاب

خطوط را پیدا کنید / چشمهایت ، به مناسبت روز جهانی خط بریلچشم هاتو ببند و تصور کن که از این لحظه به بعد دیگه فرصت دیدن نداری....

چشمهایت را ببند و تصور کن که از این لحظه به بعد  دیگه فرصت دیدن نداری...

صدای پایی را در نظر بگیر،،، از خیابان شلوغ می گذری به قدری صدای پا زیاد است که آنها را نمی شنوی ، در چنین حالتی این صداها برایت معنی ندارند... اما نوای این قدمها مرا انگار به خواسته هایم نزدیک می کند...

ولییی ! ،،، راه من کدام سمت است...

سکوت این قدمها مرا متوقف کرده و بی صدا فریاد میزنم به کدامین راه اعتماد کنم!!!

اعتماد به سنگفرشهای برجسته پیاده رو مرا به مقصد نهایی می رساند ...

خطوط را گم می کنم، می ایستم ،،، زیر پایم خالی شده است ، فقط به ندای درونیم و حسم گوش می کنم... قدمها نیستند.

با این حال اعتماد به این خطوط کافی نیست ... صدای آرومی در گوشم می گوید به کدام سمت می روید...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روشنی راه راه های سفید پیاده رو ، سنگ فرش لمسی ، آموزش جهت گیری حرکت ... هیچ کدوم از این موارد به ذهنتون خطور نکرده ؟ درسته ؟ یا اگه شنیدید کما اینکه صدردصد دیدین ، احتمالاً میگین ، وجود بریل برای روشندلان عالیست ، و شما درست می گید!!!

بخشی از جامعه مارو نابینایان تشکیل دادند و توانمندی های بالایی دارن پس بهتره با بهسازی های لازم حقوقشونو رعایت کنیم.

ایجاد خط بریل در پیاده روها ، احداث رمپ ، سر پوشیده کردن کانالها در معابر مرکزی که عبور مرور در اون بالاست همه اینا تحول بزرگیست که نابینایان میتونن مسیر خودشونو شناسایی کنن، اما مشکلاتی که برای استفاده از این مسیر دارن  افراد عادی هستنن که به دلیل عدم آگاهی اجازه استفاده درست از این خط ویژه را به نابینایان نمی‌دن . بدون توجه به موقعیت از این مسیر رد شدن ، ترس و اضطرابو به این افراد منتقل می‌کنه....

آیا بهتر نیست جهت این خطوط با سد معبرها قطع نشه!

آیا بهتر نیست این خطوط آنها به درب جاهای مهم بکشونه ! چطور تشخیص بده به مقصد رسیده ! ؟بهتر نیست شناسه ای  ایجاد کنیم که دسترسی آنها را راحتتر بشه ؟ یه مثال جالب : عابر بانکهای ما بریل هستند ولی نابینای عزیز چطور جهت خودشو به اون سمت پیدا کنه ! و و و خیلی موارد دیگه که وقتی عمیق به اون فکر  کنیم ،گویی چیزی برای رد گم کنی می بینیم...

اما... ما به روشنی دلتان و حس درونتان اعتماد داریم.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی