آفتاب

خروج قطار مسافربری از ریل در ۱۰ کیلومتری شهر پرندقطار مسافربری همدان - مشهد در ساعت ۲۲ شامگاه شنبه در محل پل جدایش در خط آهن جنوب و در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد.
وبگردی