آفتاب

حجم آتش در لحظه انفجار درمانگاه سینا در حوالی تجریشموج انفجار در مرکز درمانی سینا اطهر باعث بروز تخریب‌ جزئی در ساختمان‌های اطراف از جمله شکستن شیشه‌های یک گالری شده است.

خبرگزاری دانشجو منتشر کرد: موج انفجار در مرکز درمانی سینا اطهر باعث بروز تخریب‌ جزئی در ساختمان‌های اطراف از جمله شکستن شیشه‌های یک گالری شده است.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی