آفتاب

حافظ شیرازی کیست؟بیستم مهرماه یادروز خواجه شمس‌ُالدّینْ محمّدِ بن بهاءُالدّینْ محمّدْ حافظِ شیرازی مشهور به لِسان‌ُالْغِیْب شاعر فارسی‌زبان سدهٔ هشتم هجری است.

مجید اسکندری استاد دانشگاه به برخی ویژگی‌های این شاعر بلندآوازه اشاره کرده است.


فیلم: رضا قادری / ایرنا
وبگردی