آفتاب

جهش اومیکرون در چند روز در کشور غالب می‌شود؟دکتر طبرسی عضو کمیته علمی کرونا گفت: اومیکرون ظرف ۱۷ روز در کشور غالب می شود.