آفتاب

تو اوج که باشیاگه می خوای تو اوج باشی باید تند تند بال بزنی... و خیلی سریع اوج گرفت و بالا رفت و کوچیک شد... چشمم به پرنده ی دیگه ای افتاد که کمی بال زد و بعد پایین اومد و روی سقف خونه ای نشست . چند دقیقه اونجا نشست و هیچ حرکتی نکرد ... بارون دیگه بند اومده بود ولی اون پرنده هنوز نشسته بود. بعد هم رفت و روی زمین پشت بام یه خونه دیگه نشست.. اما اون پرنده اولی با وجود اون بارون شدید بال زد و بالا و بالا تر رفت... خدا با پدیده های اطرافمون با ما حرف میزنه ... همه اینا نشانه ها هستند...

با دیدن اون پرنده ها یادم اومد که:

 

 اگه می خوای تو اوج باشی  باید تند تند بال بزنی...

 

زندگی جای توقف نیست . اگه وایسی می افتی!

 

می افتی و به عقب میری یا همون جایی که هستی باقی میمونی...

 

یاد جمله ی اقای گابریل گارسیا مارکز افتادم که میگن:

 

همه دوست دارند که در اوج باشن و در اوج زندگی کنن

 

اما چه زود راه رسیدن به اوج را فراموش میکنند...

 

ادما چه زود یادشون میره هدفشون رو ...

 

مسیری رو که میدونن چیه و اونا رو به هدفشون میرسونه

 

اما واردش نمیشن ...!ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی