آفتاب

توضیحات دکتر هاشمیان درباره راه و روش چینی‌ها برای درمان کرونادکتر محمدرضا هاشمیان یکی از پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری از تاثیر طب سنتی در درمان بیماری کرونا گفت.

دکتر محمدرضا هاشمیان یکی از پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری از تاثیر طب سنتی در درمان بیماری کرونا گفت.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی