آفتاب

تمدید تمام محدودیت های کرونایی تا پایان هفتهاستاندار تهران از تمدید تمام محدودیت ها و دورکاری کارمندان تا پایان هفته جاری خبر داد.

استاندار تهران از تمدید تمام محدودیت ها و دورکاری کارمندان تا پایان هفته جاری خبر داد.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی