آفتاب

تصویری از اتاق عملی که در حادثه انفجار درمانگاه سینا بیشترین جانباخته را داشتاولین تصاویر از اتاق عملی که بیشترین جانباخته را در درمانگاه سینا اطهر داشته است را ببینید.

اولین تصاویر از اتاق عملی که بیشترین جانباخته را در درمانگاه سینا اطهر داشته است را ببینید.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی