آفتاب

«تایم‌لپس» دیدنی رویترز از طواف پایانی حج تمتع امسال«تایم‌لپس» دیدنی از طواف پایانی حج تمتع امسال که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده است را ببینید.

«تایم‌لپس» دیدنی از طواف پایانی حج تمتع امسال که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده است را ببینید.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی