آفتاب

بغض «همایون شجریان» در نخستین اظهار نظر پس از فوت پدرهمایون شجریان در نخستین اظهار نظر پس از فوت پدر با بغض گفت: «همیشه از حضور در مراسم های بزرگداشت استاد محمدرضا شجریان در این یک سال و خرده ای پس از درگذشت ایشان، پرهیز کرده ام. چون می‌دانستم سیلِ غم من را با خودش خواهد برد.»

وبگردی