آفتاب

افشاگری مدیرعامل اسبق پرسپولیس از جدایی برانکوحمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل اسبق پرسپولیس در برنامه تلویزیونی گفت: دستور بود که برانکو کافی است و قراردادش تمدید نشود.

حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل اسبق پرسپولیس در برنامه تلویزیونی گفت: دستور بود که برانکو کافی است و قراردادش تمدید نشود.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی