آفتاب

افزایش کودکان مبتلا به کروناپزشکان حاضر در بخش کرونا بیمارستان مفید از افزایش تعداد کودکان مبتلا به کرونا می‌گویند و از خانواده‌ها تقاضا دارند که حتماً مراقبت کودکان خود باشند.

پزشکان حاضر در بخش کرونا بیمارستان مفید از افزایش تعداد کودکان مبتلا به کرونا می‌گویند و از خانواده‌ها تقاضا دارند که حتماً مراقبت کودکان خود باشند.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی