آفتاب

افراد تحت تعقیب دستگاه قضا از طریق اینترپل به کشور بازگردانده می شوندسخنگوی قوه قضائیه درخصوص بازگشت تعدادی از متهمان در خارج از کشور گفت: تنها یک نفر که آن هم شریفی نیک نفس بوده است از کشور خارج شده بوده است. زیرا در آن زمان ممنوع الخروج نبوده است.

فارس


ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی