آفتاب

از یاد رفتهدر روز جهانی سالمند به سراغ بیماری‌ای رفتیم که اگرچه مانند فشار خون و دیابت در بین سالمندان رایج است اما کمتر کسی به آن توجه می‌کند.

آلزایمر یا زوال عقل اکنون هفتمین علت اصلی مرگ‌ومیر در بین همه بیماری‌ها و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی افراد مسن در سراسر جهان است.

به همین دلیل نیاز است تا همه ما علائم ابتدایی ابتلا به آلزایمر را دانسته و در صورت نیاز به سالمندان اطراف‌مان کمک کنیم.


منبع: ایرنا