آفتاب

احتمال تعطیلی گسترده در تهران«علیرضا زالی» فرمانده ستاد مبارزه با کرونا استان تهران، در مصاحبه با شبکه خبر درباره جدیدترین تصمیمات ستاد مقابله با کرونا صحبت کرد.

منبع: شبکه خبرویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی