آفتاب

اجرای بی نظیر آهنگ « گریه نکن که سرنوشت» آرتوش توسط یوسف تیمورییوسف تیموری مهمان برنامه «ام شو»، به صورت زنده آهنگ نفرین آرتوش را اجرا کرد.

یوسف تیموری مهمان برنامه «ام شو»، به صورت زنده آهنگ نفرین آرتوش را اجرا کرد.


ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی