نمونه بازى‌هاى استان تهران:


۱. الک و دولک (سه نوع) ۲. توپ‌کا
۳. گرگم به هوا ۴. همه گرگه
۵. خلاصى (قلعه) ۶. بالابلندى
۷. قايم باشک (سک‌سک) ۸. شير ديدم
۹. ميخک ۱۰. چوس خورک
۱۱. يکى پى دوپى (جفتک چارکش) ۱۲. خيابونک (خيابوني)
۱۳. سه سنگ قمى ۱۴. تخت تخت منه
۱۵. خروس جنگى ۱۶. يک قل دو قل
۱۷. سيخم ميخم ۱۸. عمو زنجيرباف
۱۹. حمومک مورچه داره ۲۰. اتل متل
۲۱. گرگم و گله مى‌برم ۲. گاوگوساله فينگلى
۲۳. دوک بازى ۲۴. تيله انگشتى
۲۵. تيل به تيل ۲۶. ترنا بازى
۲۷. دوزبازى (دو نوع) ۲۸. لى‌لى (دو نوع)
۲۹. هفت سنگ ۳۰. زو
۳۱. گانيه ۳۲. داژبال
۳۳. دستش ده ۳۴. آتيش داره بالا ترک.


- دستش ده:

بازى گروهى است که بين دو تيم با نفرات مساوى برگزار مى‌گردد. هرچه تعداد بازيکنان بيشتر و فضاى بازى بازتر و وسيع‌تر باشد، بازى از شور و هيجان و تحرک بيشترى برخوردار خواهد بود.


- ميخک:

بازى گروهى است که بين دو دسته با نفرات مساوي، هر تيم ۴ تا ۶ نفر انجام مى‌شود، اين بازى بدون وسيله بوده و به فضاى چندانى نياز ندارد.


داورى بازى به عهده يک نفر مى‌باشد که داوطلبانه و با توافق دو تيم و با عنوان ”ميخ“ انتخاب مى‌شود.