۱. کشتى دست به بغل ۲. زنجير پاره‌کن ۳. تورونه بازى ۴. غربه‌شاه ۵. گل از توته ۶. هفت‌سنگ بازى ۷. گو و چفته ۸. بند دو ۹. کپروشک ۱۰. ترکه‌بازى ۱۱. هديه بيار ۱۲. چوپاسوارى ۱۳. الختر ۱۴. سکل مهتاب ۱۵. گل برد ۱۶. چوب کليک ۱۷. گوبازى ۱۸. پل چفته ۱۹. برو بيا ۲۰. بگير بيا بالا ۲۱. قالبسنگ ۲۲. باد خوردن ۲۳. هادين گلو ۲۴. دنده ريشه ۲۵. چوب پل‌بازى ۲۶. تاب‌بازى


کشتى دسته‌بغل

هم‌وزن با هم‌وزن کشتى مى‌گيرند، حداکثر اختلاف وزن دو کشتى‌گير ممکن است ۵ کيلوگرم باشد، تفاوت ديگر اين کشتى با ساير کشتى‌هاى محلى در اين است که يک برد يا يک باخت در يک نوبت کشتى کارساز نبوده فرد برنده يا بازنده را تعيين نمى‌کند، دو نفر بايد حتماً سه‌بار با هم کشتى بگيرند و نتيجه نهائى در اين سه دور به‌دست مى‌آيد که به يکى از اين دو حالت خواهد بود. ۳ بر هيچ يا ۲ بر يک.

گل از بوته

بازى گروهى است که بين دو تيم با نفرات مساوى انجام مى‌شود، اين بازى ميدانى بوده در فضاى باز و زمين هموار و مسطح نظير زمين فوتبال انجام مى‌شود. هر گروه يا تيم داراى يک نفر سرگروه است. براى تعيين وضعيت و موقعيت تيم‌ها، قرعه‌کشى به‌عمل مى‌آيد و در اصطلاح يک گروه در بالا (مهاجم) گروه‌ ديگر در پائين (مدافع) قرار خواهند گرفت.

هديه بيار

اين بازى بين دو تيم با نفرات مساوى انجام مى‌شود، محل بازى زمينى است مستطيل‌شکل به طول ۱۰۰ متر، به عرض چندانى نياز نيست، وسيله بازى دو عدد گلدان يا توپ يا چيزهاى ديگرى است که در بازى به‌عنوان هديه مورداستفاده قرار مى‌گيرد. نفرات دو تيم در دو صف جداگانه با فاصله کمى از هم در يک رديف مى‌ايستند، هديه‌ها در فاصله ۱۰۰ مترى (فواصل ديگر نيز ايرادى ندارد مى‌تواند کمتر يا بيشتر باشد) مقابل دو تيم قرار دارد.

هفت‌سنگ‌ بازى

بازى جمعى بوده بين دو تيم با نفرات مساوى هر تيم ۷ نفر انجام مى‌شود.


محل بازى زمينى روباز مستطيل‌شکل مى‌باشد، عرض چندانى نمى‌خواهد از ۲ متر تا ۴ متر، طول زمين بستگى به سن و سال و قدرت جسمى و مهارت و ورزيدگى بازيکنان دارد (قدرت پرتاب و نشانه‌گيري) از ۱۵ متر به بالا.


وسيله بازى تعداد ۱۴ قطعه سنگ متوسط به‌عنوان نشانه، براى هر تيم ۷ سنگ و تعدادى سنگ کوچک جهت نشانه‌گيري، براى هر نفر ۷ سنگ.