با هر قطرهٔ باران يک فرشته هم‌ راه است. ملکى در آسمان است که هزار دست دارد و هر دستى هزار هزار انگشت دارد و آن ملک مأمور شمردن چک‌هاى باران است.


ابونراس شاعر غربى زبان ايرانى که اين عقيده را مسخره مى‌کرده است عرب‌ها تکفير کردند چون در هنگام شراب نوشيدن ساغر خود را زير باران نگه مى‌داشته و مى‌گفته که مى‌خواهم ملائکه به شراب من داخل شود.