شهاب ثاقب امام‌زاده‌ها هستند که به ديدن يک ديگر مى‌روند. در آن‌وقت هر نيتى که بکنند برآورده مى‌شود.