براى جمع‌آورى منظم فلکلر همهٔ مناطق کشور، دولت بايد به وسيلهٔ بخش‌نامه دانشمندان، هنرمندان و کارمندان فرهنگ و ادارات دولتى را دعوت بکند که در اين کاوش شرکت بکنند. هم‌چنين بايد توضيح بدهند که اين تحقيقات منحصراً جنبهٔ علمى دارد و هيچ ربطى با سياست، مذهب و غيره در بر نخواهد داشت.


شاگردان دبستان‌ها و دبيرستان‌ها مى‌توانند اطلاعاتى از خانواده و اطراف خود به‌دست بياورند. بايد حس کنجکاوى آنها را تحريک کرد، زيرا به وسيلهٔ تشويق و راهنمائى برخى از آنها مى‌توانند کمک‌هاى شايانى در اين زمينه بکنند. اشخاص تحصيل کردهٔ ادارات دولتى هر کدام در رشتهٔ خود و نسبت به تماسى که با مردم دارند ممکن است اطلاعات گران‌بهائى به‌دست بياورند و بالاخره هر کس در اطراف خود و خانواده‌اش با کسانى معاشر است که مى‌تواند محفوظات آنها را يادداشت بکند؛ زيرا در اين موقع که تغييرات و تحولات عميق در جامعهٔ بشر انجام مى‌گيرد، هر فرد تحصيل‌کرده بايد پى به اهميت مطالعات اجتماعى برده و نه تنها تکليف بلکه وظيفه خود بداند که در اين زمينه آنچه از دستش برمى‌آيد فروگذار نکند. موضوع فلکلر مخصوصاً نتيجهٔ پرورش و فعاليت دسته‌جمعى يک ملت است که ناچار مربوط به روانشناسى و جامعه‌شناسى مى‌گردد.


روزنامه‌ها و مجلات محلى نيز به نوبت خود مى‌توانند مردم را تشويق کنند و قسمتى از روزنامه يا مجلهٔ خود را به چاپ فلکلر محلى اختصاص بدهند و بخش نامه‌ها و پرسش‌نامه‌ها را به اطلاع عموم برسانند.


باستان‌شناس، ستاره‌شناس، گياه‌شناس، متخصصين اقتصاد و دادگسترى و کشاورزي، پزشک، زبان‌شناس، جغرافى‌دان و مهندس هر کدام به نوبت خود مى‌توانند تحقيقات علمى بسيار جالب توجه در فلکلر بکنند. مثلاً ضبط لغات محلى و زبان‌هاى بومي، هم‌چنين جمع‌آورى افسانه‌ها و قصه‌ها و ترانه‌ها نه تنها کمک گران‌بهائى به علوم و فرهنگ فارسى خواهد بود، بلکه ممکن است زمينه‌هاى تازه و بکرى در شعر و هنر و ادبيات فارسى ايجاد بکند. براى موضوع‌هاى مفصل ممکن است تقسيم کار قائل بشوند و ديرى نخواهد کشيد که در هر محلى اشخاص با ذوق و کارشناس به‌وجود بيايند.


اسناد و مدارکى که جمع‌آورى مى‌شود، تمام آنها بايد به دقت نگه‌دارى و با ذکر نام گردآورنده چاپ و منتشر گردد. زمانى‌که همهٔ اين اسناد چاپ و در دسترس متخصصين گذارده شد، مى‌توان فلکلر سرتاسر کشور را به‌طور دقيق مطالعه و مقايسه و طبقه‌بندى کرد.


مجلهٔ ”سخن“ در نظر دارد پرونده‌اى براى جمع‌آورى فلکلر ايران تخصيص بدهد، و ضمناً چند صفحه را در اختيار نمونه‌هاى فلکلر ايران بگذارد. کسانى که از شهرستان‌ها در يکى از قسمت‌ها که در ”طرح کلى جمع‌آورى فلکلر“ (شمارهٔ ۴ ص ۲۶۵ ـ 275) ذکر شده، تحقيقاتى بکنند و به ادارهٔ مجله بفرستند، در صورتى‌که داراى شرايط بالا باشد به چاپ آن اقدام خواهد شد و هرگاه مطالعات دقيق و کاملى راجع‌به فلکلريک دهکده يا شهر و يا قبيله‌اى به‌دست بيايد. مجله چاپ جداگانهٔ آن را به عهده خواهد گرفت و هم‌چنين جوايزى براى گردآورنده تعيين خواهد شد.