استان زنجان در شمال‌غرب فلات ایران واقع شده و قدمت آن به اواخر هزاره سوم قبل از میلاد می‌رسد. این استان از قدیم به ‌سبب قرار گرفتن در حاشیه جاده ابریشم و راه تجاری مسیر هند و چین به اروپا دارای اهمیت خاصی بوده است. استان زنجان با ساختی در حدود ۱۶۴/۲۲ کیلومتر مربع ۵/۱ درصد از مساحت کشور را شامل می‌شود.


زبان مردم استان زنجان ترکی و آذری است ولی همسایگی و نزدیکی پایتخت باعث گرایش شدید به زبان فارسی شده است. در جهات چهارگانه استان در شمال ترکی خالص مخلوط با گیلکی ، در شرق متمایل به فارسی ، در جنوب‌غربی کردی و در غرب ترکی اصیل و کامل و در جنوب استان نیز با گرایش شدید به فارسی تکلم می‌کنند.