دروازه سنگی خوی

این دروازه در جنوب مجموعه بازار قدیمی و بافت کهند شهر واقع شده است. این دروازه معبد ورودی شهر خوی به طرف سلماس و برای کنترل آن از تهاجم دشمن بوده است.


این دروازه با دو نوع مصالح ساخته شده است . ضلع شمالی در امتداد بازار قدیمی خوی با آجر ساخته شده و ضلع جنوبی با ردیف چین یک در میان سنگ‌های خاکستری و سیاه تزئین‌شده و به‌صورت نیم‌دایره موزون و هماهنگ درآمده که از زیبائی و جلوه خاصی برخوردار است.