سابقه تاریخی سکونت

بیش از ورود آریائی‌ها به سرزمینی که امروز آذربایجان نامیده می‌شود، مردمان بومی در این سرزمین حضور داشتند و زندگی می‌کردند. آثار باستانی زیادی چون تپه حسنلو در نقده و گوی‌تپه این نکته را اثبات می‌کند.


بومیان اغلب به کشاورزی، دامپروری و پرورش اسب مشغول بودند. پس از ورود آریائی‌ها این مردم مسالمت‌جو نیز جذب آنها شدند و در کنار آنها زندگی صلح‌آمیزی را ادامه دادند تا پس از گذشت قرن‌ها، مردمان بومی و غیربومی درهم آمیخته و ادغام شدند.


نام آذربایجان و وجه تسمیهٔ آن: آذربایجان در دورهٔ هخامنشیان و قبل از آن، کشور ”ماد“ نامیده می‌شد و از مهمترین ایالت‌های کشور به‌شمار می‌رفت.


”استرایون“، جغرافیدان یونانی، معتقد است که پس از استیلاء اسکندر مقدونی بر ایران، سرداری به‌نام ”آتروپات“ از سرزمین ماد برخاست و نگذاشت که این سرزمین به‌دست یونانیان بیفتد. از این جهت این سرزمین به‌نام او ”آتروپاتکان“ خوانده شد که بعدها به آذربادگان و بعد از اسلام به آذربایجان تغییر نام داد.


در استان آذربایجان غربی، سه نوع زندگی مشاهده می‌شود: زندگی شهری، زندگی روستائی و زندگی عشایری.

زندگی شهری

در انتخاب ی مکان برای شهر، مجموعه‌ای از عوامل طبیعی، انسانی و اقتصادی مؤثر هستند. در این استان عوامل طبیعی عبارتند از:


۱. موقع جغرافیائی و ناهمواری‌ها و آب‌وهوا

۲. منابع آب

۳. پوشش گیاهی و خاک و ...

۴. موقعیت ارتباطی


دو عامل ناهمواری و آب‌وهوا از عوامل مهم مکان‌گزینی شهرها در استان بوده و شرایط اقلیمی نیز خود نتیجهٔ پراکندگی ناهمواری‌ها و به‌ویژه ارتفاع آنها است.


علاوه بر این، شهرهای استان بیش‌تر در نواحی‌ای دیده می‌شوند که بارندگی کافی برای کشاورزی و نیز آب آشامیدنی مورد نیاز وجود دارد. همواره مکان‌گزینی، پیدایش و توسعهٔ شهرهای استان به نزدیکی منابع آب وابسته بوده و به‌رغم ضرورت‌ها و شرایط امنیتی، دفاعی و ... شهرها در نزدیکی این منابع پدید آمده‌اند. شهرهای جلگه‌ای و پایکوهی استان از جملهٔ این‌گونه شهرها هستند. در شهرهای استان منابع آب به سه صورت یافت می‌شود:


- آب‌های جاری

- آب‌های زیرزمینی؛ شامل قنات، چشمه، چاه و ...

- آب‌های ذخیره‌ای؛ شامل آب‌بندها و سدها


اکثر شهرهای استان در امتداد سواحل رودها به‌وجود آمده‌اند؛ زیرا آب رودها در تکوین و توسعهٔ شهرهای مهم و پرجمعیت نقش مهم و مؤثری دارد. علاوه بر این، حفر کانال‌هاو چاه‌های معمولی، عمیق و نیمه‌عمیق در بسط و توسعهٔ جوامع انسانی به‌خصوص جوامع شهری مؤثر بوده است.


عوامل انسانی و اقتصادی نیز در پیدایش و شکل‌گیری شهرهای استان آذربایجان‌غربی نقش مؤثری داشته و عبارتند از:


۱. عامل نظامی، دفاعی و امنیت

۲. عامل ارتباطی

۳. نزدیکی به مرز

۴. موقعیت اقتصادی

۵. واقع شدن در مسیر بزرگ راه‌های مهم تجارتی و بازرگانی


بدون شک تاریخ بر تحول استان آذربایجان‌غربی در چگونگی پیدایش شهرها و ارتفاع‌گزینی آنها نقش مهمی داشته است از جمله اینکه در گذشته، به‌دلیل عدم وجود امنیت کافی، جمعیت‌هائی از مردم برای دفاع از خود به کوه‌ها و مناطق مرتفع پناه می‌بردند و بدین‌طریق شهرهائی را بنیان نهادند. در آن زمان‌ها جلگه‌های ناامن همواره در معرض تاخت و تاز اقوام مهاجم بود. شهرهای استان در نواحی زیر به‌وجود آمده‌اند:


۱. نواحی کوهستانی

۲. نواحی دشت‌های پایکوهی

۳. نواحی جلگه‌ای

۴. داخل دره‌ها


بیش‌تر شهرها و روستاها در درون دره‌های عریض که به آب دسترسی دارند. استقرار یافته و کانون‌های پرجمعیت نیز در داخل این دره‌ها شکل گرفته‌اند. به‌طور کلی، جمعیت متناسب با شرایط محیطی و موقعیت جغرافیائی در بخش‌های مختلف استان پراکنده شده است. همان‌طور که می‌دانیم، هر چه ارتفاع افزایش می‌یابد، به‌دلیل کاهش دما، از تعداد شهرها و جوامع انسانی کاسته می‌شود. پس افزایش ارتفاع که کاهش دما را به همراه دارد در توسعه و گسترش شهرها نقش قابل توجهی دارد.


شهرهای استان عمدتاً بر روی جلگه‌ها پایکوهی وابسته به منابع اب به‌وجود آمده‌اند. در طول تاریخ نیز موقعیت دفاعی و امکان دسترسی به نواحی حاصلخیز جلگه‌ای و پایکوهی، موجب رشد و شکوفائی شهرها شده است.


نواحی پایکوهی و دره‌های داخلی، مناسب‌ترین محل برای استقرار شهرهای استان است. در داخل دره‌های کوهستانی و پایکوهی مشرف به دشت‌ها و جلگه‌ها امکاناتی چون زمین کافی برای استقرار شهرها و مناطق اطراف آنها و منابع آب جاری و زیرزمینی فراهم است. جریان آب رودها در دامنه‌ها و بر روی جلگه‌های پایکوهی باعث توسعهٔ این شهرها می‌شود. آب مورد نیاز بعضی از این شهرها نیز از طریق آب‌های زیرزمینی تأمین می‌گردد.

جدول ویژگی‌های شهرستان‌های آذربایجان‌غربی

شهرستان وسعت به کیلومتر مربع جمعیت به نفر تراکم جمعیت به نفر تعداد روستا نام بخش‌ها نقاط شهری
ارومی ۵۲۵۱ ۷۲۵۰۰۸ ۱۳۸ ۶۱۹ انزل - سیلوانا - صومای برادوست - مرکزی نازلو ارومیه - قوشچی - نوشین‌شهر
اشنویه ۱۱۹۳ ۵۶۰۰۰ ۴۶ ۷۸ مرکزی - نالوس اشنویه
بوکان ۲۵۴۱ ۱۷۵۵۴۱ ۷۴ ۱۸۲ سمینه - مرکزی بوکان
پیرانشهر ۲۲۵۹ ۸۶۷۲۱ ۳۸ ۱۴۷ لاجان - مرکزی پیرانشهر
تکاب ۲۵۲۳ ۸۴۹۰۱ ۳۴ ۹۷ تخت سلیمان - مرکزی تکاب
چالدران ۱۹۷۴ ۱۳۰۱۲ ۳۰ ۱۸۶ زردشت - مرکزی سیه‌چشمه
خوی ۵۵۶۰ ۳۲۳۱۹۴ ۵۸ ۲۹۵ ایواوغلی - چایپاره - صفائیه - قطور - مرکزی خوی - قره‌ضیاءالدین - فیرورق
سردشت ۱۴۱۱ ۹۳۱۶۸ ۶۶ ۲۷۱ مرکزی - زرینه سردشت
سلماس ۲۵۴۴ ۱۵۶۵۵۸ ۶۲ ۱۵۶ کوهسار - مرکزی سلماس - تازه‌شهر
شاهین‌دز
۲۸۳۹
۱۰۴۵۹۸
۳۷
۲۰۵
کشاورز - مرکزی
شاهین‌دز
ماکو ۴۳۳۵ ۲۰۲۹۳۹ ۳۲ ۳۶۸ پلدشت - شوط - مرکزی پلدشت - شوط - ماکو - بازرگان
مهاباد ۲۵۹۱ ۱۷۱۶۲۴ ۶۶ ۱۹۵ خلیفان - مرکزی مهاباد
میاندوآب ۱۵۳۸ ۲۰۹۸۴۰ ۱۴۰ ۱۴۳ مرحمت‌آباد - مرکزی میاندوآب - چهاربرج
نقده ۱۰۵۰ ۱۶۲۲۸ ۷۳ ۹۶ محمدیار - مرکزی محمدیار - نقده