استان آذربایجان با مساحتی حدود ۶۶۰/۴۳ کیلومترمربع با احتساب دریاچه ارومیه در شمال‌غربی کشور واقع شده است و ۲۵/۲ درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. این استان از طرف شمال و شمال‌شرق با جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان، از غرب با کشورهای ترکیه و عراق، از جنوب به استان کردستان و از شرق با استان آذربایجان‌شرقی و زنجان همسایه است.


استان آذربایجان‌غربی به‌علت قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیائی و داشتن وضعیت مناسب ، ناهمواری و زمین‌شناسی ، از توان آبی خوبی برخوردار است. میزان آب این استان ۲۰ میلیارد مترمکعب است که ۱/۱۸ میلیارد مترمکعب است آن از بارندگی تأمین می‌شود و بقیه مربوط به آب‌های وارده از استان‌های کردستان ، آذربایجان‌شرقی و کشور ترکیه است.