در شهر تهران بيش از ۲۹۰ سقاخانه وجود دارد.

سقاخانه نوروزخان

اين سقاخانه در خيابان پانزده خرداد شرقي، جنب بازار آهنگران واقع شده و در گذشته نه چندان دور از معروف‌ترين سقاخانه‌هاى تهران به شمار مى‌رفت. سرتاسر گذر اين سقاخانه طاق‌بندى شده بود و شمايل بزرگان دينى و مذهبي، علم، بيرق و علامت سياه را به آن مى‌آويختند. زورخانه‌اى به همين نام در کنار اين سقاخانه وجود داشت که از زورخانه‌هاى معروف و نامى شهر به شمار مى‌رفت و دالان ورودى آن از زير سقاخانه نوروزخان مى‌گذشت. امروزه اين سقاخانه از رونق افتاده و چندان مورد توجه نيست.

سقاخانه عزيزمحمد

اين سقاخانه از موقوفات شخصى به نام عزيز محمد که بانى آن نيز به شمار مى‌آيد، است. بناى سقاخانه داراى آب‌انبار قديمى و حوضچه آب و شير و پاشير است. در اين سقاخانه جايگاهى خاص براى روشن کردن شمع تعبيه شده است. در زير شير آب، سنگى با سطح صاف‌بر سينه ديوار نصب و بر آن حک شده است: الاحقر -حاج عباس فرزند محمد به عنوان يادگار در آب و پاسنگ و لوله‌کشى ... بقيه جمله بر اثر گذشت زمان از بين رفته است.


سقاخانه عزيزمحمد در خيابان وحدت اسلامى (شاهپور سابق)، خيابان مهدى خانى قرار دارد.

سقاخانه کل عباس على

اين سقاخانه در خيابان وحدت اسلامى قرار دارد و قدمت آن به دوره قاجار مى‌رسد. سقاخانه کل عباس على در شهريور ماه ۱۳۱۱ شمسى مرمت و بازسازى شد. در سال‌هاى اخير نيز از طرف کسبه محلى برخى از نقاط تخريب شدهٔ آن مورد بازسازى قرار گرفت.

سقاخانه آينه

اين سقاخانه در خيابان ظهيرالاسلام واقع شده است. در تزيينات اين سقاخانه آينه‌کارى بسيار به کار رفته و موجب نامگذارى سقاخانه شده است. اين سقاخانه توسط حاج ميرزا آخور در سال ۱۳۰۴ هـ.ق بنا شد و يکى از پُرزرق‌وبرق‌ترين سقاخانه‌هاى تهران به شمار مى‌رود.


برخى ديگر از سقاخانه‌هاى تهران: سقاخانه شيخ هادى در خيابان شيخ هادي، سقاخانه دباغ‌ها در بازار مولوي، سقاخانه حضرت ابوالفضل (ع) در خيابان ناصر خسرو و ...