کليساى سورپ گئورگ

اين کليسا در ميدان وحدت اسلامي، بازارچه قوام‌الدوله واقع است. اين کليسا در سال ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۵ به عنوان محراب روستا بنا شد و در سال ۱۸۳۵ به کليسا تبديل شد. در مرحلهٔ بعد با بازسازى در سال ۱۸۸۲، به صورت کنونى درآمد. در آن سال، اين محله به ارامنه اختصاص داشت. هر سال در سالروز گئورگ مقدس در دهه اول مهرماه در اين کليسا مراسم دعا و نيايش برگزار مى‌شود. روى سنگ قبرهاى نصب شده بر ديوارهاى کليسا نقوش زيبايى ديده مى‌شود.

کليساى تاديوس بار توقيموس مقدس

اين کليسا در دروازه حضرت عبدالعظيم، در جنوب شرقى تهران قرار دارد. بناى کليسا در سال ۱۸۰۸ ميلادى (۱۲۲۳ ق) به دست ده خانواده ارمنى که به جام‌بُران معروف شدند، انجام شد. اين افراد به دستور فتحعلى‌شاه قاجار از جلفاى اصفهان براى شيشه‌برى قصرهاى سلطنتى (کاخ گلستان) به تهران آمده بودند.


مدفن دو استادکار اصلى بنا در همين کليسا قرار دارد. مساحت تقريبى کليسا ۲۲۰ متر مربع و از صحن آن براى تدفين مسيحيان تهران استفاده مى‌شد. در سال ۱۹۷۰ ميلادى بخشى از گچ ديوار فرو ريخت و قسمت‌هايى از نقاشى زير گچ نمايان شد که شامل تصاويرى از سفراى روسيه و انگلستان، اسکندر شاهزاده گرجستان، چارلز فرزند سر والتر اسکنر نويسنده انگليسى و ... بود. در سمت راست مدخل ورودى لوح‌هاى زبان فارسى و لاتين نصب است.

کليساى تاتاووس

اين کليسا در زمان فتحعلى‌شاه قاجار در محله چال ميدان ساخته شد و داراى نمازخانه‌اى با پوشش گنبدى شکل و چهار شاه‌نشين است. محراب و جايگاه پيشواى روحانى در شاه‌نشين شرقى قرار دارد. اين کليسا از قديمى‌ترين کليساهاى تهرانى محسوب مى‌شود که در داخل آن مقابر و سنگ‌مزارهاى جالب توجه شخصيت‌هاى ارمنى و مسيحيان اروپايى که در تهران در گذشته‌اند، قرار دارد.

کليساى انجيلى

با گسترش تهران درسال ۱۲۸۴ هـ.ق، ارامنه تهران از کليساى کوچک دروازه قزوين که در سال ۱۸۷۶ م توسط يک مبلغ مذهبى تأسيس شده بود، تغيير مکان دادند و در منطقه حسن‌آباد، کليساى انجيلى کنونى توسط ميسيون مذهبى آمريکايى‌ها بنا شد. در سال ۱۸۷۴ م اين کليسا با وسعت بيشتر کاربرى فرهنگى نيز يافت و مدرسه آمريکايى‌ها در آن شروع به کار کرد. مدرسه در سال ۱۳۱۹ شمسى به امر پهلوى اول بسته و تأسيسات فرهنگى آن به وزارت فرهنگ ايران واگذار شد. براى تأمين آب مورد نياز باغ و کليساى انجيلى که در خيابان سى تير واقع است، براى اولين بار در ايران چاه آرتزين حفر شد. اين باغ و کليسا امروزه به صورت متروکه باقى است.


از ديگر کليساهاى تهران بايد از کليساى حضرت مريم، کليساى سورپ تارگمانچاس در وحيديه، سورپ وارتان حشمتيه، سورپ گريگور لوساوريچ مجيديه و ميناس مقدس در قريه ونک نام برد.