آبشار لار

يکى از جاذبه‌هاى ناحيه لار، آبشار آن است که در محلى در نزديکى روستاى وانا واقع شده است.

آبشار دوقلو

در ارتفاع ۲۷۰۰ متري، در زير پناهگاه شيرپلا قرار گرفته و از زيباترين آبشارهاى ناحيه شميران به شمار مى‌رود. اين آبشار از ذوب برف‌هاى بلندى‌هاى البرز به وجود آمده است.

آبشار اوسون

در منطقه دربند تهران.

آبشار پسنگ

در مسير پناهگاه شيرپلا.

آبشار سوتک

در شمال غربى دربند.

آبشار شکرآب

در ناحيه ميگون.