درياچه تار

اين درياچه روى محور چين‌دار ميان دو رشته‌کوه قره‌داغ در شمال و کوه زرين در جنوب واقع شده است. آب آن در حدود ۲۵۰۰ متر از سطح درياهاى آزاد جهان بالاتر است و از رودخانه‌هايى تأمين مى‌شود که از جهت شمال جريان مى‌يابند. درياچه لوزى‌ شکل تار منطقه ساحلى کوچکى در امتداد جنوبى خود دارد. اين منطقه داراى آب و هواى کوهستانى است که در تابستان هواى نسبتاً خنک آن با بادهاى مداوم و شديد در گذرگاه‌ها همراه است. درياچه تار براى تفريحات آبى همانند شنا و قايق‌رانى مناسب است.

درياچه سد اميرکبير (کرج)

درياچه سد اميرکبير، در کيلومتر ۲۳ جاده کرج-چالوس در تنگه واريان است. وسعت درياچه ۴۰۰۰ هکتار و در مسير رودخانه کرج تشکيل شده است. در اين درياچه، فعاليت‌هاى ورزشى و تفريحى مانند قايقراني، ماهى‌گيري، اسکى روى آب، شنا و پرواز با کايت انجام مى‌شود.


درياچه سد لتيان

اين درياچه با وسعتى در حدود ۳۳۰ هکتار در ۲۵ کيلومترى شمال شرقى تهران روى رودخانه جاجرود ايجاد شده است. در اين درياچه انواع ماهى‌ها نيز پرورش داده مى‌شود. ايستگاه‌هاى قايق‌رانى و اسکى روى آب اين درياچه زير نظر نيروى هوايى و شهردارى لواسان انجام مى‌شود.