غار بورنيک

اين غار در جاده دماوند-فيروزکوه نزديک روستاى هر اندازه واقع است. از هراند تا غار بورنيک در حدود دو ساعت پياده فاصله است. در فصل تابستان هواى درون غار بسيار خنک و دلپذير مى‌باشد.

غار رودافشان

اين غار در دهکده رودافشان شهرستان دماوند و در کوهستان البرز مرکزى واقع است.غار رودافشان در مسير راه کوه‌نوردانى است که به ارتفاعات منطقه صعود مى‌کنند. درون غار پوشيده از مواد آهکى است که به صورت قنديل‌هايى از سقف غار آويزان شده است. همچنين در داخل غار چاله‌هايى وجود دارد که آبى زلال از دل صخره‌هاى سنگى آن بيرون مى‌آيد. ارتفاع غار به اندازه‌اى است که به آسانى مى‌توان در آن حرکت کرد.

غار گل زرد

غار گل زرد در پشت زيباى لار قرار دارد. سطح درون غار، پوشيده ازاستالاکتيت (چکيده) و استالاگميت (چکنده) است که به شکل قنديل‌هايى از سقف تا کف آن نمايان شده‌اند. همچنين سطح غار پوشيده از کربنات کلسيم است که با روشنايى چراغ‌هاى کوه‌نوردان که بر آنها مى‌تابد درخشندگى شگفتى را در غار پديد مى‌آورد. درون غار چندين حوضچه آب سرد در فاصله‌هاى گوناگون از هم وجود دارند. با آن که سطح غار داراى شيب تند است ولى حرکت در آن بسيار آسان صورت مى‌گيرد.

غار يخ مراد

اين غار در مسير جاده تهران-چالوس در منطقه گچسر و در جايى مصفا به نام آزادبر قرار دارد. برودت درون غار به حدى است که تا ماه خرداد مى‌توان قنديل‌هاى يخ را در آن جا ديد.