برج آرامگاهى شبلى، دماوند

اين برج در منتهى‌اليه قسمت شرقى شهر دماوند به شکل يک بناى منفرد بر روى تپه‌اى واقع شده و باغ‌هاى سبز آن را احاطه کرده‌اند. اين بناى تاريخى ارزشمند که تقريباً ۱۰ متر ارتفاع دارد يک برج آرامگاهى آجرى هشت ضلعى با پشتيبان‌هاى مدور در گوشه‌هاى آن است. بدنه برج گره‌چينى و تزيينات آجرى زيبايى دارد و گنبد آن که مخروطى شکل و هشت ترک است با زاويه تند به طرف رأس متمايل مى‌شود. نماى قسمت بالاى سردر، شامل دو طاقچه افقى با زير طاق مقرنس‌کارى شده و يک فضاى چهار گوش افقى در بالاى آن است که به احتمال، محل قرارگيرى کتيبه بوده است. بالاى اين قسمت صفحه مربع شکلى قرار دارد که با آجرچينى مرکب از ستاره پر شده است. اتاق آرامگاه مدور و سردابه‌هاى چهارگوش با طاق هلالى شکل، جلوه خاصى به اين اثر بخشيده است.


اين برج را مى‌توان با بناهاى عصر سامانى در بخارا مقايسه و قدمت آن را به بيش از قرن پنجم هجرى نسبت داد.

برج آرامگاهى طغرل

برج آرامگاهى علاءالدوله

برج آرامگاهى کردان

روستاى کردان در فاصله ۲۲ کيلومترى شمال غرب شهر کرج در شمال اتوبان کرج-قزوين قرار دارد. اين برج در فاصله ۸۰۰ مترى روستا قرار گرفته و در داخل آن شاهزاده حسين مدفون است.


برج آرامگاهى شاهزاده حسين از نظر معمارى در شمار برج‌هاى شکيل و زيبا و معمارى آن قابل تعمق است. اين بنا نمايى آجرى و پلانى خورشيدى شکل و مدور، روى سکويى دايره مانند استوار شده و داراى ۳۴ کنگره به ارتفاع ۶ متر است.


ابعاد هر يک از پره‌هاى برج ۴۰٭۵۰ سانتى‌متر و نوک پره‌ها مماس بر محيط دايره ازاره و دندانه‌ها تا پايه گنبد تداوم يافته‌اند. مقبره در يک سرداب با طاق قوسى شکل و ديوارچينى قلوه سنگ قرار دارد. براساس شواهد موجود برج آرامگاهى شاهزاده حسين کردان از آثار دور سلجوقيان به شمار مى‌رود.


بناى ديگرى در شمال اين برج مشاهده مى‌شود که متعلق به بى‌بى نساء خواهر شاهزاده حسين است.

برج آرامگاهى ميدانک

بناى سنگى برج ميدانک در ۶۰ کيلومترى جاده کرج-چالوس نزديک ميدانک گچسر واقع و بنايى هشت ضلعى با گنبد مخروطى است که در يک طرف آن ايوانى ساخته‌اند. فضاى داخلى بنا در اصل مربع است و تزيينات داخلى در بالا و نزديک سقف کاربندى هشت ضلعى است که تبديل به دايره مى‌شود و در نهايت سقف را مدور مى‌سازد. نماى بيرونى بنا داراى تزيينات محراب مانند است که بالاى آن تزيينات گوشواره ايجاد شده است. اين برج با سنگ و ساروج ساخته شده و شبيه بناهاى مغولى است.


شيوه ساختمانى بنا آن را در رديف برج‌هاى آرامگاهى قرن هفتم هجرى قرار مى‌دهد.