غار ابنهون

غار ابنهون در جاده فيروزکوه نزديک زرّين‌دشت قرار دارد. ابتداى وروديه اين غار در گذشته ساختمانى وجود داشت که اکنون ديواره قسمتى از آن برجاى مانده است. پشت ايت ديوار گودالى وجود دارد که پس از عبور از آن به تالار بزرگى ختم مى‌شود.

غار بزج

اين غار در طالقان در ۱۲۰ کيلومترى شهر تهران واقع است. در گذشته از اين غار به صورت پناهگاه استفاده مى‌شد. اين امر از دروازه، ديدگاه و نيز محل نشيمن و استراحتگاهى که در غار وجود دارد، مشهود است. طول غار ۲۵ متر است.

غار کله‌سنگ

اين غار در کوه‌هاى طالقان داخل کوهى به همين نام نزديک روستاهاى سوهان و آرتون واقع است. دهانهٔ غار تنگ است و درون آن منابع آب‌هاى زيرزمينى ديده مى‌شود. طول غار ۸۵ متر است و از سنگ‌چين‌هاى دستى درون غار استنباط مى‌شود که اين غار در ادوار پيش از تاريخ مورد استفاده انسان‌ها بوده است.

غارهاى هيو

در هشت کيلومترى هشتگرد به قزوين، سه غار به فاصله تقريباً ۱۵ متر از يکديگر در دامنه کوه قرار دارند. طبق مطالعات انجام شده اين احتمال وجود دارد که غارها مربوط به دوران پارينه سنگى باشد.


غار لالون (لالان)

در جنوب غربى روستاى لالون از توابع ساوجبلاغ، در ارتفاع ۴۰۰ مترى در دل صخره‌هاى مرتفع دهانهٔ يک غار وجود دارد. داخل غار نشانه دودخوردگى فراوان به چشم مى‌خورد که خود نشانهٔ سکونت افراد در زمان‌هاى دور است. در سمت شمال غار يک پناهگاه صخره‌اى وجود دارد که در آن خرده‌سفال‌هاى لعاب‌دار ساده اسلامى از دوره سلجوقى و ايلخانى به چشم مى‌خورد.