رودخانه‌هاى طالقان و الموت از ارتفاعات رشته‌کوه‌هاى البرز سرچشمه مى‌گيرند و داراى جريانات قابل توجهى در فصل گرما هستند:

شاهرود

رودخانه‌هاى طالقان و الموت در چند کيلومتر بالاتر از رجايى‌دشت (سياه‌دشت) به هم پيوسته و رودخانه شاهرود را تشکيل مى‌دهند. اين رودخانه از محل رجايى‌دشت پس از طى حدود شصت کيلومتر از مناطق کوهستانى شمال قزوين، به درياچهٔ سد سفيدرود در استان گيلان مى‌ريزد.در حوزه‌هاى ابهر، حاجى عرب و خَررود به دليل هموار بودن اين مناطق، ميزان تلفات تبخير و تغذيهٔ طبيعى سفره‌هاى زيرزمينى معمولاً زياد است. همچنين ميزان بارندگى در اين مناطق در مقايسه با منطقهٔ کوهستانى البرز، حدود ۲۳۰ تا ۳۵۰ ميليمتر در سال کمتر است. حدود هفتاد و پنج تا هشتاد درصد از جريانات ساليانه در فصل بارندگى حاصل مى‌شود و تغييرات عمده‌اى در آبدهى رودخانه‌ها در سال‌هاى پرباران و کم‌باران ديده مى‌شود. بدين ترتيب، استفاده از آب‌هاى سطحى اين رودخانه‌ها به طور مؤثّر و به‌هنگام ميسّر نيست.


متوسط برآورد ساليانه رودخانه‌هاى استان قزوين، بالغ بر ۲۳۴۶ ميليون متر مکعب است که حدود ۱۱۱۹ ميليون متر مکعب آن از شاهرود به سمت سفيدرود و حدود بيست و پنج ميليون متر مکعب آن از خررود به سمت باتلاق، از محدودهٔ استان خارج مى‌شود. باقى مانده، بالغ بر ۱۲۰۲ ميليون متر مکعب، به مصرف رسيده يا به طور طبيعى سفره‌هاى زيرزمينى را تغذيه مى‌کند و مقدار کمى از آن نيز تبخير مى‌شود.

طالقان‌رود

اين رودخانه بخشى از رودخانه شاهرود است و از طريق دره‌فيشان بخش طالقان به منطقهٔ الموت مى‌ريزد و پس از پيوستن به الموت‌رود، رودخانه شاهرود را تشکيل مى‌دهد.

رودخانهٔ الموت

اين رودخانه از کوه هفت‌خاني در ارتفاعات البرز و کوه دنده‌رود سرچشمه مى‌گيرد و با پيوستن به طالقان‌رود، شاهرود را تشکيل مى‌دهد.

اندج‌رود

سرچشمهٔ اين رودخانه چشمهٔ وغل در کوه خرم‌ور است. اين رود پس از سرازير شدن در جنوب روستانى صايين‌کلايه، به الموت‌رود مى‌ريزد.

نيه‌رود

اين رودخانه از چشمه‌سارهاى هير و يار روان شده و در شرق شهر رازميان، به رودخانه شاهرود مى‌پيوندد.

رودخانهٔ ديزج (بازار)

اين رودخانه از کوه‌هاى روستاى الولک سرچشمه مى‌گيرد. در گذشته در مسير اين رودخانه چهارده آسياب قرار داشت که نيمى از آرد مصرفى شهرستان قزوين را تأمين مى‌کرد. در حال حاضر اين رودخانه در فصل تابستان حدود يک سنگ آب دارد.

رودخانهٔ ارنک (ارنزج)

سرچشمهٔ اين رودخانه در ارتفاعاتى در بيست کيلومترى شمال شهرستان قزوين است. آب اين رودخانه بيشتر بهاره بوده و صرف آبيارى باغات جنوبى و شرقى اين شهرستان مى‌شود.

رودخانهٔ دلى‌چاى

اين رودخانه از کوه‌هاى سپيددران در مسير جادهٔ رشت سرچشمه مى‌گيرد و به سمت شهرستان قزوين سرازير مى‌شود. آب اين رودخانه در بهار حدود پنج سنگ و در تابستان حدود يک سنگ است. آب اين رودخانه باغ‌هاى غرب، جنوب و جنوب غربى شهرستان قزوين را مشروب مى‌سازد.

خررود

اين رود از کوه‌هاى قزل‌داغ واقع در خرقان سرچشمه مى‌گيرد و به سمت شمال غربى جريان مى‌يابد و پس از دريافت آب رودهاى آوه و کلنجين به سوى ساوجبلاغ جريان مى‌يابد و پس از گذشتن از شهريار و کرج، به درياچهٔ حوض‌السلطان مى‌ريزد.