کشاورزى

استان قزوين با داشتن ۳/۲ درصد از کل اراضى زير کشت کشور، توليد ۴/۴ درصد از محصولات زراعى کشور را به خود اختصاص داده است. در زمينهٔ محصولات باغى ميزان ۷/۶۶ درصد انگور، ۱/۹ درصد سيب، ۸ درصد گيلاس، ۶/۳ درصد شليل و ۶/۱ درصد گلابى کشور در اين استان توليد مى‌شود و اين استان به لحاظ توليد اين محصولات ترتيب در رتبه‌هاى اول تا پنجم کشور قرار دارد. همچنين ۸/۹ درصد تخم‌مرغ، ۸/۴ درصد گوشت مرغ، ۸/۲ درصد گوشت قرمز و ۵/۳ درصد شير کشور در اين منطقه توليد مى‌شود.


صنايع

وجود پانصد و پنجاه کارگاه بزرگ صنعتى در اين استان که ۲/۳ درصد از مجموع کارگاه‌هاى بزرگ صنعتى کشور را تشکيل مى‌دهد، حکايت از اهميت به سزايى فعاليت‌هاى صنعتى در اين منطقه دارد. اين استان -در زمينهٔ صنايع- مقام سوم را در بين استان‌هاى کشور به خود اختصاص داده است.

معادن

استان قزوين به لحاظ برخوردارى از ذخاير معدني، از جمله استان‌هاى غنى کشور است. در حال حاضر تعداد ۴۷ معدن در سطح استان در بخش‌هاى فلزي، غيرفلزى و سنگ‌هاى ساختمانى فعاليت دارند. در بخش معادن غيرفلزي، هفت نوع مادهٔ معدنى شامل خاک صنعتي، سليس، دولوميت، باريت، ذغال‌سنگ و زاج استخراج مى‌شود. همچنين در زمينهٔ معادن فلزى -اگرچه در حال حاضر از فعاليت قابل توجهى برخوردار نيست- ولى وجود ذخاير نسبتاً فراوان آن، که پس از اجراى عمليات اکتشاف مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، توان بالقوه‌اى را در اين منطقه بوجود آورده است. در حال حاضر ذخاير تخمينى سرب، مس و آهن به ترتيب معادل ۸/۴۶۷، ۴/۱۹۶ و ۹۱ هزار تن است.

صنايع دستى

امروزه برخى از صنايع دستى مانند قالى‌بافي، فرش‌بافي، گليم‌بافي، نمدمالي، موج‌بافي، سازسازى و ... چرخه اصلى اقتصاد بسيارى از خانواده‌هاى شهرى و بخصوص روستايى استان قزوين را تشکيل مى‌دهند. در صورت حمايت ارگان‌هاى ذيربط، بسيارى ديگر از صنايع دستى اين استان چون سفال‌گري، معرق‌کاري، منبت‌کارى و ... نيز مى‌تواند رونق بسيار پيدا کرده و نقش مهمى را در اقتصاد خانواده‌هاى قزوينى ايفا نمايد.