کردستان محل پرورش مفاخر ارزشمند و گرانمايه‌اى بوده است که در ايران نقش مهم و مؤثرى داشته‌اند، به ويژه برخى از آن‌ها در دنياى اسلام از مقام ارجمندى برخوردار بوده‌اند. بنا به اسناد، کتاب‌ها و مدارک تاريخى مقر ظهور زردشت را در اين ناحيه مى‌دانند. شيخ شهاب‌الدين سهروردى را منسوب به اين منطقه از ايران مى‌شمارند. صلاح‌الدين ايوبى که از سرداران و فاتحان بزرگ جنگ‌هاى صليبى بود از کردان نام‌آور است. از شاعران برجسته، مولوى کرد، نالي، مستوره اردلان، اميرنظام گروس، فاضل گروسي، آيت‌الله شيخ محمد مردوخ و همچنين از نويسندگان، هژار، استاد هيمن، محمد قاضي، عبدالکريم مدرسى و ... را مى‌تون نام برد.