استان خوزستان با وسعتى حدود ۶۴،۰۰۰ کيلومترمربع وسيع‌ترين استان در قسمت نيمهٔ غربى ايران است که بين ۳۰ تا ۳۳ درجهٔ عرض شمالى و ۴۷ تا ۵۰ درجهٔ طول شرقى واقع شده است.


در عهد قديم، ايلام اطلاق مى‌شد به مملکتي، که از اين ولايات ترکيب يافته بود: خوزستان، لرستان، پشتکوه، کوه‌هاى بختياري. حدود اين مملکت از طرف مغرب دجله بود و از طرف مشرق قسمتى از پارس، از سمت شمال راهى که از بابل به همدان مى‌رفت و از سمت جنوب به خليج پارس تا بوشهر (در عهد قديم بوشهر را ريشهر مى‌ناميدند) شهرهاى مهم اين مملکت را چنين ناميده‌اند، شوش که مهمترين شهر ايلام و از قديمى‌ترين شهرهاى عالم بود، ماداکتو روى رود کرخه، خايدالو که گمان مى‌کنند در جاى خرم‌آباد کنونى بنا شده بود، اهواز.